Den moderna elektroniken 

Teknik och elektronik är något som har utvecklats i snabb takt under kort tid. Den är väl utvecklad idag, men trots detta så fortsätter nya tekniker att skapas vilket gör att den är under fortsatt utveckling. Elektroniska prylar är något som har blivit vardag för många, något som finns i de allra flesta hushållen. Viss elektronik kan många leva utan, men annan gör att det upplevs som svårt att inte ha det tillgängligt. Förhållningssättet till det är olika, ytterligare en faktor som kan vara orsak till att det finns så många tekniska prylar idag, för att det ska vara anpassat för alla och att allt går att laga med elfirma tjänster i göteborg. 

Elektronik under 2000-talet 

Under början av 2000-talet var elektronik fortfarande något som inte fanns i allas hem. Det var då relativt nytt och frågan om strålning var något som fortfarande fanns på tapeten. Strålning har det talats om i all sorts elektronik, att människan ej är skapt för att ta emot strålning som elektronik kan bidra till. Mikrovågsugnar och telefoner har varit de stora samtalsämnena när det kommit till strålning. Ju fler år som gått på 2000-talet, desto mindre fokus har det varit kring strålning. Fokuset har skiftat och istället talas det om skärmtid och beroende, vad kommer till mobiltelefoner, TV och TV-spel. Mindre talas det om strålningen och det kan ha att göra med att beroendet ses som en större fara. Forskningen visar att skärmtiden har ökat markant de senaste åren och det sprider sig även ner i yngre åldrar. Då tekniken ännu är så pass ny, så finns det ingen långgående forskning på ämnet som kan visa på om orosmomenten behöver tas på allvar.  read more