Vad innebär rörläggeri i hemmet?

Om du har blivit intresserad av rörläggeri eller är en nybliven husägare kan begreppet “hemvattnet” vara främmande för dig utan rörmockare göteborg. I korthet är det rörsystem, rördelar och armaturer som levererar vatten till ditt hem och leder bort avfall. Det är viktigt att ha en grundläggande förståelse för hemvattnet så att du kan ta hand om små problem när de uppstår och veta när du ska ringa en rörläggare.

Grundläggande kunskaper om rörledningar i hemmet

För att få ett grepp om hemvattnet är det bra att förstå grunderna för hur systemet fungerar. VVS-systemet i hemmet har tre huvudkomponenter: färskvattenledningar, avloppsledningar och armaturer.

Färskvattenledningar

Det är de rör som för in vatten i ditt hem från huvudvattenförsörjningen. Dessa rör är vanligtvis tillverkade av koppar eller plast. Avloppsledningar är de rör som för bort avloppsvatten från ditt hem. Dessa rör är vanligtvis tillverkade av PVC (plast) eller ABS (akrylnitrilbutadienstyren). För det mesta dras avloppsvattnet med hjälp av gravitationen genom avloppsledningarna och in i det kommunala avloppssystemet eller en septisk tank. Armaturer är de apparater i ditt hem som använder färskvattenledningar och avloppsledningar. Till armaturer hör saker som toaletter, diskbänkar, badkar, duschar, diskmaskiner, tvättmaskiner med mera.

Vanliga problem med VVS i hemmet

Nu när du har fått en grundläggande förståelse för hur rörledningar i hemmet fungerar kan vi ta en titt på några vanliga problem som husägare ställs inför. Ett problem som du kan stöta på är en igensatt toalett. Toaletter kan bli igensatta när man använder för mycket toalettpapper samtidigt eller när man spolar ner ett föremål som inte ska spolas ner (t.ex. blöjor, bindor osv.). Om du råkar ut för en igensatt toalett finns det några saker du kan göra för att försöka åtgärda det själv innan du ringer en rörmokare. Försök först att använda en avloppsrensare för att se om det hjälper. Om inte kan du försöka använda en toalettskruv (en lång metallstång med en böjd ände) för att nå ner i toalettskålen och få bort proppen.

Dåligt tryck

Ett annat problem som du kan stöta på vara lågt vattentryck i dusch- eller tvättställskranarna. Detta orsakas ofta av att mineralavlagringar samlas i kranens luftare (den lilla skärmen i kranens ände). För att rengöra den kan du helt enkelt skruva av luftaren och lägga den i ättika över natten och sedan sköljer du av den med rent vatten på morgonen. Sätt tillbaka den på kranen och slå på vattnet så bör trycket bör vara tillbaka till det normala.

Ha tipsen i tankarna!

Vi hoppas att den här nybörjarguiden om hushålls rörledningar har varit till hjälp! VVS kan verka som en skrämmande uppgift till en början, men beväpnad med den här kunskapen är vi säkra på att du kommer att kunna ta itu med små problem om de dyker upp och veta när du ska ringa en professionell rörmokare för större problem som ligger utanför ditt kompetensområde!