Fördelar med att anlita rörmokare 

När det ska göras arbete med avlopp och rör finns det ett par saker man kan göra på egen hand. Men det krävs i regel att man inte har tummen mitt i handen. Om man varken vill eller kan arbeta med rören på egen hand kan det vara läge att anlita en rörmokare. Att just anlita en fackman är också praktiskt och smart av andra anledningar. Här tar vi upp en del fördelar som finns med att anlita en rörmokare. 

Arbetet blir fackmannamässigt utfört 

En av de kanske allra största fördelarna med att anlita en rörmokare är att arbetet blir fackmannamässigt utfört. Man kan vara säker på att den som utför arbetet verkligen vet vad denne gör. När det gäller reparationer i lägenheter och hyrda bostäder ställer i regel hyresvärdar och bostadsrättsföreningar krav på att den som utför rörinstallationer ska vara behörig och certifierad. Det beror helt enkelt på att en felaktig installation kan ställa till med en hel del problem, precis som när det gäller elinstallationer som inte görs på rätt sätt. 

Garanti på arbete och material 

En annan fördel med att anlita en riktig rörmokare är att det alltid finns en garanti på både saker och arbetet. Om en rörläggning går sönder efter bara någon vecka utan att det finns någon vettig förklaring får rörläggaren göra om den och ofta även stå för andra kostnader förknippade till händelsen. Installerar man en kran och den efter en vecka inte låter något vatten komma ut har man också garanti på den. När man som privatperson köper rör och drar på egen hand kommer man inte kunna kräva någon ersättning om något går fel, och i regel blir också försäkringsbolag tveksamma till att betala ut ersättning om de får veta att den person som dragit rören inte är behörig. Rörmokare - Jour

Minskad risk för vattenskador 

Eftersom en rörmokare är expert på området ska denne veta hur rör ska kopplas, och hur allt annat fungerar som har med avlopp med mera att göra. Det leder i sin tur till att risken för vattenskador minskar. Är alla rör kopplade på rätt sätt, och om pumpar, kranar, ballofixer och annat fungerar som de ska finns det ingen större risk att vatten ska hamna på fel plats. 

Att anlita rörmokare kan bli billigare i längden 

Att anlita en rörmokare kan faktiskt bli billigare i längden. Det gäller i synnerhet större arbeten. Som lekman är det svårt att veta vad man behöver köpa, och kanske får man inte allt att fungera. Då kan man behöva köpa mycket onödigt som sedan inte kan lämnas tillbaka och i många fall slutar det med att man trots allt får ta ut en rörmokare som får göra om arbetet.