Vad gör en autoklav?

Du kanske undrar vad en autoklav är och vad den är till för. Om så är fallet kan du läsa vidare för att få just den informationen.

Allmänt om autoklaver

En autoklav är ett verktyg som du kan sterilisera saker med. De används till exempel i vården för att sterilisera skalpeller och andra verktyg som används där. Det är extremt viktigt att sådana saker är extremt rena för att undvika föroreningar och bakterier. På det sättet kan man undvika infektioner och annat.

Men de används i många andra områden också, som exempelvis hos en tatuerare, tandläkare, ögonläkare, eller i vetenskapliga laboratorier. I vetenskapen kan de dels användas för att rengöra instrument och annat, men även till att skapa olika kemiska reaktioner.

Men autoklaven används även i andra sammanhang som exempelvis härdning av plast eller gummi.

En autoklav är i princip en cylindrisk kammare där ett tryck skapas med hjälp av vattenånga. Om du vill vet i lite mer detalj hur en autoklav fungerar ska vi gå in på det nu…

Så fungerar en autoklav

I denna cylindriska kammare ska luften tas bort och ersättas av ånga. Det ska pumpas in så mycket ånga att ett övertryck skapas. Detta ska döda alla bakterier och ta bort alla föroreningar.

Beroende på vilken last som används så används olika tekniker för autoklaven. Om lasten exempelvis är solid, dvs inga håligheter, kan autoklaven sätta igång genom att trycka in ångan och låta den i sin tur tränga ut luften ur cylindern. Ett tryck på 16 bar används, och temperaturen uppgår till 134 grader. Då behöver den hållas igång i minst 3 minuter och körs den i 121 grader bör den köras i 15 minuter.

Har du istället en last med håligheter eller liknande, alltså där det är svårare att komma åt för rengöring, används en annan teknik för steriliseringen. Detta gäller även för textiler ska tilläggas. Ett förvakuum ska då skapas. Det betyder att luften ska sugas ut innan ångas skjuts in. Detta görs för att verkligen vara säker på att få ut all luft ur varenda liten hålighet. Om inte detta görs, utan ångan istället skjuts in direkt, kan luften helt enkelt bara tryckas in i håligheten och hållas kvar där. Då blir det inte sterilt i slutändan. Vad gäller tryck, tid och temperatur gäller här samma sak som i det andra alternativet.

Då autoklaven används inom många olika områden kan den ha anpassats beroende på vad den ska användas till. Exempelvis i vissa industriella sammanhang kan vissa autoklaver uppnå temperaturer på 300-400 grader, vilket inte är fallet med de som används på exempelvis sjukhusen.

Autoklaven uppfanns av Charles Chamberland år 1879 och används flitigt än idag.