Myter om begravningar & framtidsfullmakt

En av de svåraste tiderna i livet är att ordna en begravning, som förvärras ännu mer av vissa myter som många har om det. För vissa familjer och anhöriga kan det därför bli onödigt höga kostnader. Här presenteras de vanligaste myterna, vilka är följande:

  • Du måste alltid anlita en begravningsbyrå
  • Visning är det bästa sättet att ta ett sista farväl.
  • Beskyddande kistor hjälper till att bevara kroppen.
  • Kremering reducerar kroppen till aska.

Läs vidare för att se närmare på dessa fyra myter.

1. Du måste alltid anlita en begravningsbyrå

Det är oftast lagligt att ordna en begravning utan hjälp av en begravningsbyrå även om det är ovanligt. Familj och anhöriga kan nämligen göra hela eller delar av processen själva, däribland nödvändigt pappersarbete samt intyg för kremering och gravsättning. Att göra det själv blir betydligt billigare även om det underlättar mycket i sorgen att anlita någon professionell.

2. Visning är det bästa sättet att ta ett sista farväl

En del betraktar det som nödvändigt att få se den nära och kära en sista gång efter döden. Denna fråga är emotionell och ett mycket individuellt beslut. Alla upplever behovet av att se kroppen på olika sätt inför framtidsfullmakt, exempelvis börjar vissa anhöriga redan ta “farväl” så fort de får höra om dödsfallet. Faktum är att många har ett litet behov av att behöva se kroppen för acceptera bortgångens verklighet. Å andra sidan brukar vissa familjer vara mer benägna att se kroppen om det var en alltför tidig eller tragisk död. I sådana önskar fall önskar familjen att få se och ta ett farväl av den avlidna.

3. Beskyddande kistor hjälper till att bevara kroppen

Det sägs finnas “beskyddande” eller förseglade kistor som hjälper till att konservera den avlidna kroppen. Sanningen är att begravningsbyråer saknar metoder för att bevara en kropp för alltid. Oavsett hur en kista förbereds utvändigt kommer kroppen att alltid brytas ned. I själva verket kommer kistan rostas inifrån genom de vätskor som släpps ut från kroppen när den börjar brytas ner.

4. Kremering reducerar kroppen till aska

Kremering har blivit ett mycket vanligt alternativ till traditionell jordbegravning i en kista. Det är dock en myt att kremering reducerar hela kroppen till aska. Aska för tankarna om vad som blir kvar efter en lägereld eller i en kamin. I själva verket är det mer än aska som blir kvar efter en 80 minuter lång kremering på cirka 800 grader. Efter kremeringen blir det förutom aska även benfragment kvar som ser ut som trasiga små skal. Det är alltså bitar av ben som blir kvar och eventuellt andra rester såsom guldänder eller stålskenor.